Sankt Hans

Posted

Præstegårdshaven i Pedersborg danner igen i år rammen om en stor og hyggelig havefest med spisning, underholdning, bålsang og stemningsfuld afslutning i kirken. 

Tilmelding til spisningen koster 60 kr for voksne og 30 kr for børn. Tilmelding via formularen herunder.

Underholdning ved Happy River Band.

Der sælges økologisk kaffe og te, samt hjemmelavede vafler og forskellige drikkevarer til rimelige priser og overskuddet går til Cafe inTro og vores missionsprojekt “skolebyggeri i Centralafrika”.

Skulle du have lyst til at give en hånd med i en af boderne, kan du henvende dig til Lars Poulsen på tlf 57830534.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf nummer

Vælg antal spisebilletter voksne á 60 kr

Vælg antal spisebilletter børn á 30 kr

 

Forårskoncerter

Posted

Pedersborg Kirkes Kor den 9. maj kl. 19
musik af bl.a. Bob Chilcott, John Høybye og Weyse.


Cantate fra Stockholm, den 12. maj kl. 15
musik af Anna Cederberg-Orreteg, John Høybye og Arvo Pärt.

plakat 2018 forår

Gravermedhjælper søges

Posted

Stillingen som gravermedhjælper ved Pedersborg kirke bliver ledig og ønskes besat pr 1/8-2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver:
 Deltage på lige fod med graveren i kirkens, kapellets og kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m, samt vedligeholdelse af arealerne omkring sognegården.
 Udføre kirketjeneste ved kirkelige handlinger i weekender, ved højtider og/eller på hverdage, samt afløse graver ved ca 15 søndagsgudstjenester, 6 lørdagsdåb og nogle af gudstjenesterne på søgnehelligdage.
 Udføre praktiske opgaver ved arrangementer i kirke og sognegård
 Planlægge arbejdet i samarbejde med graver

Menighedsrådet kan tilbyde et spændende, ansvarsfuldt og afvekslende arbejde og vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
 Fortrolighed med folkekirkens gudstjeneste og kirkelige handlinger
 Gartnerisk uddannelse eller kendskab til arbejdet på en kirkegård
 Evne til at planlægge, prioritere og arbejde selvstændigt hen over året
 Evne og lyst til at indgå i samarbejde med kirkens øvrige ansatte
 Håndværkssnilde og har mod på at påtage sig mange forskellige arbejdsopgaver
 Blik for god anvendelse af ressourcerne
 Kendskab til IT på brugerniveau og gerne kendskab til Brandsoft kirkegårdssystem
 Venlig og imødekommen over for besøgende på kirkegården

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er plads til frihed under ansvar, med engagerede medarbejdere, der gerne vil skabe en synlig kirke i lokalsamfundet. Pedersborg kirke er grøn kirke og vi forventer at kirkegården også ”tænker grønt” i alle beslutninger. Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.
Pedersborg kirkegård står overfor en omfattende regulering. Plan kan udleveres på anmodning.

Ansættelsen sker ved Pedersborg Sogns menighedsråd beliggende Kirkevænget 2b, 4180 Sorø.
Pedersborg Sogn har godt 3000 indbyggere. Stillingen indplaceres efter ansøgeres kvalifikationer og lønnen følger OK15 for gravermedhjælpere. Overenskomstaftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Den obligatoriske 5 ugers graveruddannelse er en forudsætning eller skal gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Morten Hansen på telefon 28445064 eller mail 7384fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Pedersborg Menighedsråd på adressen 7384fortrolig@sogn.dk. og skal være menighedsrådet i hænde senest den 30/4-2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt midt i maj.

Vi samler håb ind – 11 marts

Posted

Som kirke er vi med til at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde på mange måder – ved at tage Folkekirkens Nødhjælp med i forbøn, indsamling og sætte verden på dagsordenen. Du kan også deltage. Meld dig som indsamler hos Solveig Andersen på tlf 4019 4089. På den måde tager I del i den internationale diakoni og er med til at gøre en verden til forskel.

PROGRAM FOR INDSAMLINGSDAGEN 11. MARTS

9.00 Gudstjeneste i Pedersborg kirke
10.00 Kirkekaffe i sognegården og valg af ruter
10.30 – ca 13.00 Indsamling
Der er varm suppe til indsamlerne, når ruten er overstået.

Folkekirkens Nødhjælp, indsamlingsbøsse, indsamling, foto: Mikkel Østergaard

Fastelavnsgudstjeneste

Posted

Børne- og familiegudstjeneste i Pedersborg kirke 11/2 kl 14.00 med efterfølgende tøndeslagning i sognegården og fastelavnsboller med varm kakao og kaffe/te

 

Farvel til Kitzi og Birgit

Posted

Kom og sig farvel til to afholdte kirkesangere.

Kirkesangerne Kitzi Lindberg og Birgit Rønne har sunget i Pedersborg og Bromme kirker i tilsammen næsten 50 år. De har sørget for, at der var fællessang ved bryllupper og begravelser, og de har spredt god og imødekommende stemning ved henved 3000 gudstjenester. Men nu har de to sangere valgt at sige stop. De gør det samtidig for at giver menighedsrådene mulighed for at finde en fælles løsning for de to kirker.
På søndag den 4. februar siger menighederne tak ved gudstjenesterne i Bromme kl 9.00 og Pedersborg kl 10.30. Efter gudstjenesterne er menighedsrådene vært ved en reception i Sognegården. Du er meget velkommen.