Afskedsreception

Posted

Afskedsgudstjeneste og reception for vores præstepar Annie og Lars Poulsen.

Den 29. maj siger vi farvel til vores præst gennem 29 år. Vi håber rigtig mange vil være med til at gøre dagen festlig. Annie og Lars har været yderst foretagsomme og taget initiativ til rigtig mange aktiviteter. De har sammen medvirket til at Bromme og Pedersborg kirkers menigheder har fået en masse gode oplevelser. De har sammen gjort folkekirken vedkommende på hverdagssprog, med moderne salmer og megen hjertevarme med plads til alle. Vi siger tak for de mange ”håndtag” de har etableret og dermed givet plads til mange frivillige: Kirkebakkebil, Sogneaftner, Kirkekaffe, Skt. Hans, Sangcafe, Netværket, Bibler til 4-årige, Cafe InTro bussen og Cafe InTro cafeen.

29/5: Højmesser i Bromme kl 9.00 og Pedersborg kl 10.30. Reception i sognegården kl 12.00

Påsken skal høres i kirken

Posted

Påsken skal høres i kirken

SKÆRTORSDAG

Fordi skærtorsdags budskab om fællesskabet med Kristus og
hinanden bedst høres, når vi sidder over for hinanden rundt om bordet. Pedersborg kirke kl 19:00

LANGFREDAG

Fordi langfredag fortælles der om, at Gud solidarisk deler menneskers lidelse. Kirkerummet er bygget for at vi kan være stille sammen Bromme kirke kl 9:00 og Pedersborg kirke kl 10:30

PÅSKEDAG

Fordi påskens salmer er skrevet, så vi kan synge dem
sammen. Stærke salmer om dødens nederlag og livets sejr
Påskedag i Bromme kirke kl 9:00 og Pedersborg kirke kl 10:30

2. PÅSKEDAG

Fordi tro, håb og kærlighed er noget, vi støtter hinanden i
2. påskedag i Pedersborg kirke kl 10:30.

Gudstjenester og aktiviteter

Posted

Kalenderen er igen fuld af aktiviteter –
helt uden coronabegrænsninger 

Sangcafe starter igen den 3/3. Kor, babysalmesang og koncerter er genoptaget i fuld udstrækning og kirken er fuld af dåbsgæster sammen med den øvrige menighed til gudstjeneste. Se mere i kalenderen og på Facebook. Velkommen!

Hør søndagstanken her

https://www.youtube.com/channel/UCtTf4YQ-jFVKIT9rSOzBXew/

Læs søndagshilsenen – klik på linket foroven