Palmesøndag – en anderledes gudstjeneste

Posted on

Gudstjeneste med spændende opgaver uden for kirken palmesøndag den 9. april kl. 14.00

Dette bliver ikke en gudstjeneste, hvor børnene kommer til at sidde stille. Selvom gudstjenesten begyndes og sluttes med sang i kirken, skal børnene ud på opgaveløb i kirkens omgivelser. Her følger de Jesus ind i Jerusalem, møder en romersk officer, som fortæller, hvorfor Jesus er dømt til døden, og de taler med en havemand om den tomme grav. Samtidig løser børnene opgaver så påskens begivenheder bliver tydelige for dem.

En eftermiddag, som barnet kan dele med forældre, bedsteforældre eller faddere.

Fastelavn med kirke, tønder og boller

Posted on
Børnenes Pedersborg Kirke
FASTELAVN MED KIRKE, TØNDER OG BOLLER
I fastelavnsugen mødes sjov og alvor.  De gamle traditioner med larm, ballade og rigelig mad lagde op til en tid med fordybelse og nøjsomhed. Når Pedersborg kirke indbyder til børnearrangement fastelavnssøndag den 26. februar, vil børnene også møde både den livsglade lethed og svære tider som en del af menneskelivet. Det starter med gudstjeneste med sjov og alvor for hele familien kl 14.00. Pedersborg kirkes børnekor synger for på de børnevenlige salmer.  Løjerne fortsætter i Sognegården med tøndeslagning, kakao og boller for børn og voksne. Deltagelse er gratis.

Fødselsdag for kirkebakkebilen

Posted on

Kirkebakkebilen fyldte 20 år


28. januar 1997 modtog en gruppe frivillige ved Pedersborg kirke det lille køretøj, som aviserne hurtigt døbte ”Kirkebakkebilen”. Siden har det lille køretøj uge efter uge transporteret gangbesværede op ad den stejle kirkebakke. Uden bilen ville nogle bedsteforældre have måtte melde fra til barnebarns bryllup, alderssvækkede mennesker have været afskåret fra naboens begravelse, og nogle gudstjenestedeltagere ville havde siddet pustende og overanstrengte under gudstjenesten. I dag synes kirkebakkebilen uundværlig, og dens 20 års fødselsdag fejres ved gudstjenesten søndag den 29. januar kl 10.30. Efter gudstjenesten serveres der boller og varm kakao i Sognegården.

Skyline

Posted on

Pedersborg kirkes skyline er siden den sidste store storm og nu med sygdom i asketræerne ændret væsentlig. Kirken ligger næsten helt åben på bakketoppen efter at vi midt i oktober måtte lade det store asketræ fælde. Flere store døde grene er i det sidste års tid faldet af træet og for at sikre både ansatte og besøgende var det nu nødvendigt at fjerne træet helt.

 

img_7027

Og asketræet på bakketoppens sydvestlige del var også gået helt ud.
img_7026

Farvel til de blå

Posted on

 

Stole og borde

Borde og stole fra Pedersborg sognegård blev tirsdag den 26/4 læsset på en bil og kørt til Berlin. Møblerne har i mere end 25 år gjort det godt i Pedersborg. Det er solidt kram, men det er også et tungt møblement, og der foregår ugen igennem mange omstillinger fra den ene type arrangement til det andet. De tunge løft har længe været et arbejdsmiljømæssigt problem, og nu har menighedsrådet besluttet sig for helt nye møbler med hjul og klapbare plader på bordene.

Selvom bordene og stolene ikke længere skal bruges i Pedersborg, er de dog langt fra udtjente. Derfor er man ved kirken glade for, at Den Danske Kirke i Berlin ytrede ønske om at overtage det hele. Kirken i Berlin, som i stor udstrækning lever af indsamlede midler, har for tiden ikke penge til nyindkøb, men med gaven fra Pedersborg får man forbedrede rammer for at tage imod danskere, der i kortere eller længere tid opholder sig i den tyske hovedstad.

blå stole