FIND VORES NYE UNGDOMSPRÆST

Posted


Folkekirken i Sorø skal have ny ungdomspræst. Præsten skal samtidig være 50% sognepræst i Pedersborg og Bromme pastorat.

Ansøgningsrunden er slut!

Fantastisk stilling med frihed til at bruge halvdelen af arbejdstiden på at være præst for 15-25 årige.

Vi forestiller os, at

– du har baggrund i kirkeligt børne- og ungdomsarbejde

– du har erfaring med at forkynde den kristne tro i en form, som giver mening for 15-25 årige

– du er innovativ og initiativrig med evne til at arbejde selvstændigt

Det kirkelige ungdomsarbejde i Sorø kommune er under opbygning. Med udgangspunkt i ansættelsen i Pedersborg-Bromme pastorat skal ungdomspræsten lave opsøgende arbejde i kommunens ungdomsmiljøer: Folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, klubber, samlingssteder, kollegier og byfester. Derudover stiller menighedsrådene faciliteter og økonomi til rådighed for at samle unge, der ønsker at engagere sig mere vedvarende i kirken og eventuelt skabe nye tiltag i samarbejde med ungdomspræsten. Det giver sig selv, at præsten i denne stilling både må have let ved at skabe kontakter, kunne færdes hjemmevant på de sociale medier og være villig til praktisk arbejde.

Arbejdets karakter af pionerindsats taget i betragtning egner stillingen sig ikke som livstidsstilling, men et ansættelsesforløb på omkring 5 år vil utvivlsomt give den rigtige præst meget stor arbejdsglæde og mulighed for at sætte et væsentligt spor.

SOGNEPRÆST
Arbejdsopgaverne i pastoratet deles med kirkebogsførende sognepræst, der samtidig er provst. Konfirmander undervises primært af ungdomspræsten, som derfor kun er forpligtet på en lille andel af kirkelige handlinger. Der udfærdiges regulativ for stillingen. Menigheden lægger vægt på en ligefrem og velforberedt forkyndelse, hvor præstens egen tro kan mærkes.

OM PEDERSBORG-BROMME
Pedersborg-Bromme pastorat udgøres af landsognet Bromme med 370 indbyggere og Pedersborg sogn, der med sine 3.041 indbyggere er vokset sammen med Sorø by. Der afholdes gudstjenester i begge middelalderkirker hver søndag. Kirkegangen de to steder afspejler sognenes forskellige størrelse, men i begge kirker mærkes gudstjenestedeltagernes medleven. I Pedersborg kirke præsenteres salmer og gudstjenestevejledning på skærme, der også kan anvendes til billedbrug. Forbilledligt samarbejde mellem alle personalegrupper ved de to kirker og gode kollegiale relationer mellem kommunens præster. Kontor i Pedersborg Sognegård.

De kirkelige retninger har aldrig markeret sig i sognene, men der er en del sognebåndsløsere, som værdsætter stedets prioritering af medlemsinddragelse. Stor folkelig opbakning til kirkelige handlinger, børne- og ungdomskor, babysalmesang, menighedsmøder, rejser, sangcafé og pastoratets ydre missionsprojekt. Fælles sognegård og enighed mellem rådene om at vægte en grøn praksis. Et godt samarbejde med Pedersborg skole har blandt andet ført til permanent adoption af børnehaveklasser. Mange frivillige er organiseret i selvstyrende grupper.

De to sogne er dybt involverede i den frivilligt drevne diakonale cafe inTro i Sorø. Konceptet er en moderne økologisk café med daglig morgensang. Caféen samler mennesker på tværs af de skel, der tit adskiller befolkningsgrupper.

Korene starter ny sæson

Posted

Hver onsdag eftermiddag summer det af unge stemmer i sognegården i Pedersborg. Det er børn og unge, som mødes for at synge sammen. Inden korprøven begynder, mødes vi til en hyggestund. Der bliver spist lidt, og der bliver snakket skole, fritidsaktiviteter, kammerater og meget andet.

Det er dejligt at synge sammen! korfolder 2017

PINSE under åben himmel

Posted

Pinse under åben himmel

Fælles Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Mandag den 5. juni 2017 kl. 10.30

på Kongsgaardens enge, Strandvejen i Vester Broby

Kirkerne i Ringsted-Sorø Provsti fejrer igen i år fælles Provstigudstjeneste under åben himmel på Kongsgaardens enge i Vester Broby.

Sognepræst Freja Boe-Hansen prædiker, Lynge Kirkes tre kor og mandskoret Kosakkerne synger, og flere af Provstiets præster uddeler nadveren. 

Efter gudstjenesten kan der købes kaffe og kage i Kongsgaardens bod.

Skt Hans i præstegårdshaven

Posted

Den 23 juni åbner vi præstegårdshaven til den årlige Skt Hans fejring. 

Jane og Shane er en irsk/engelsk duo fra Danmark. Efter engelske Jane Clarks barsel kan duoen igen høres på danske spillesteder og festivaler i ind- og udland. Sankt Hans aften optræder de på scenen i Pedersborg præstegårdshave, hvor mange stadig vil huske deres vellykkede koncert i 2005.
Pedersborg præstegårdshave er med sin beliggenhed ved Pedersborg sø, det fredede voldanlæg og de imponerende træer den perfekte ramme om midsommerfejring. Mange mennesker på egnen har da også gjort det til fast tradition.
De første 350 personer kan sikre sig spisebilletter á 60 kr (børn halv pris) til hamburgerryg med kartoffel- og grøn salat, altsammen økologisk. Man kan også medbringe sin egen mad. Der kræves ikke anden tilmelding end eventuel madbestilling, og arrangementet er i øvrigt gratis. Drikkevarer skal købes i haven, idet Pedersborg og Bromme kirker på forhånd har lovet overskuddet til skolebyggeri i Den Centralafrikanske Republik.
En lang række frivillige står klar til at tage imod de mange gæster. Mange af de frivillige vil bage og sælge Pedersborg vafler til fordel for den sociale café inTro i Sorø.
Koncerten med Jane og Shane begynder kl 20.00 og vil hovedsagelig omfatte irsk og engelsk folkemusik. Til mange af numrene har duoen selv skrevet både musik og ord. ”De ikke blot skinner, de gnistrer” har violinist fra The Dubliners John Sheahan sagt om gruppen. Efter en række fælles koncerter med duoen har han et indgående kendskab til deres formåen. Det var sanger og satiriker Niels Hausgaard, der i 2003 gjorde Jane og Shane kendte i Danmark. Senere har gruppen også indledt et nært samarbejde med den prominente jazzbassist Mads Vinding. Der er ingen tvivl om Jane og Shanes høje musikalske niveau. Som underholdere brænder de igennem med deres charme og beskedne præsentation af de enkelte numre.
Efter koncerten tændes der bål på engen. Nu er det deltagernes tur til selv at synge danske sommersange fra et omdelt sanghæfte. Aftenen sluttes med midsommerandagt i Pedersborg kirke kl ca 22.15.

Ønsker du at bestille Skt hans menuen kan du bruge formularen herunder eller skrive til Lars Poulsen på LPO@km.dk.

Program:

17.30 Haven åbnes for gæster

18.30 Skt hans menuen er klar

20.00 Koncert

21.15 Bålet tændes

22.15 Midsommerandagt i kirken